Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Контакти


Д-Р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тел.:   +359 28076201

Факс:  +359 28720651

Моб.: +359 879606882            

                                                                         

КРАСИМИР ВИТАНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 8076211

Факс:  +359 028706321    

Моб.: +359879 60 68 73

kvitanov@sbaloncology.bg  

ВАНЯ ВАСИЛЕВА
ЮРИСКОНСУЛТ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 28076355

Факс:  +359 28720651

Моб.: +359 879606884

vvasileva@sbaloncology.bg 

ЦВЕТОЛЮБА ВАСЕВА
МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 8076355

Факс:  +359 028706321

Моб.; +359 879564874

tzvaseva@sbaloncology.bg

ПЕТРАНА ЛАЛЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

"СБАЛ по Онкология" ЕАД

Ул. "Пловдивско поле" №6,

София 1756

Тел.:   +359 8076105 

plaleva@sbaloncology.bg


СЧЕТОВОДСТВО

Тел.:   +359 28076292

Факс:  +359 2280 76391