Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Aбонаментно и техническо поддържане на климатична и хладилна техника, намираща се в сградния комплекс на „СБАЛ по Онкология” ЕАД

Тип поръчка: Конкурс по проект

Дата: 2014-10-23 14:18:20
№ 20141023MhJl121926

Описание:

П О К А Н А

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ

за слючване на договор по реда на чл.14, ал.5, т.2 ЗОП за извършване на абонаментно и техническо поддържане на климатична техника, намираща се в сградния комплекс на „СБАЛ по онкология” ЕАД, включително доставка и монтаж на резервни части

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, Ви каним да представите оферта на абонаментно техническо поддържане на климатична техника в сградния комплекс на „СБАЛ по Онкология ЕАД”, включващо при необходимост и доставка и монтаж на резервни части, по видове и количества, посочени в Образците на Ценово предложение (Приложения № 2.1 и 2.2), приложени към настоящата покана, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология -  ЕАД условия.

В предмета на услугата са включени две обособени позиции, както следва:

1. Абонаментно техническо поддържане на климатични и вентилационни инсталации.

2. Абонаментно техническо поддържане на климатизатори.

 


Документи
24062014231410_чл. 14,ал.5 ЗОП.rar

ПубликацияДата
Друго 2014-11-12 13:58:00
Договор № Д5-2 От дата: 2014-11-25 2014-12-17 16:20:00
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:30:44
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:31:35
Договор № д5-3 От дата: 2014-11-25 2014-12-16 16:30:00
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:33:49
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2014-11-25 2015-09-02 14:35:51

<-- Обратно към поръчки