Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-09 14:42:47
№ 20150108AiCs250728

Описание:

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 161 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на диагностични консумативи и реактиви се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества от Техническата спецификация по посочените обособени позиции/подпозиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в прогнозния обем, като може да възникне необходимост за доскатвака от един вид консуматими над посочените бройки в техническата спецификация за сметка на друг вид, без да се променя общата стойност на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на СБАЛ по Онкология ЕАД за необходимите на лечебното заведение диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати през 2015 г.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.


Документи
07082015091601_Copy of CENOVA OFERTA - ОБРАЗЕЦ В.xlsx
07122015091601_Copy of ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ Б.xlsx
07402015091601_dokumentaciq.pdf
08092015091601_obqvlenie - AOP.pdf
08132015091601_reaktivi-obrazci2015.docx
08182015091601_reshenie - AOP.pdf

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-01-09 15:15:00
Отговор на въпрос 2015-01-22 13:05:00
Отговор на въпрос 2015-01-23 08:45:00
Протокол 1 2015-03-26 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-04-17 14:55:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-05-12 14:00:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-05-12 14:00:00
Частично прекратяване 2015-05-12 14:05:00
Частично прекратяване 2015-05-12 14:05:00
Решение за избор на изпълнител 2015-05-12 14:05:00
Решение за изменение 2015-05-28 13:45:00
Обявление за изменение на договор 2016-08-03 12:15:00
Договор № Д4-81 От дата: 2015-06-25 2015-06-26 17:00:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2015-10-27 11:12:18
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:34:14
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:35:19
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:36:14
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 11:01:23
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 10:59:12
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:56:23
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-09-07 13:50:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2017-04-25 13:45:00
Договор № Д4-83 От дата: 2015-06-25 2015-06-26 16:55:00
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2015-10-27 11:13:08
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 14:40:30
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 15:02:16
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2015-12-13 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 11:30:44
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:24:58
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 11:27:39
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 13:24:48
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-12-12 12:40:00
Договор № Д4-82 От дата: 2015-06-25 2015-06-26 16:55:00
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:38:03
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 10:47:23
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:09:17
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:16:20
Договор № Д4-84 От дата: 2015-06-25 2015-06-26 16:45:00
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:53:25
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:55:58
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 14:59:04
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:22:42
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 11:05:43
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 13:03:24
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-09-08 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-10-19 11:12:12
Договор № Д4-85 От дата: 2015-06-25 2015-06-26 16:30:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:00:25
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:13
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:42
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:02:21
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 14:56:14
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 10:58:20
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:20:38
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 10:55:10
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:32:19
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-09-07 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2017-02-08 09:45:52
Договор № д4-79 От дата: 2015-06-19 2015-06-29 18:55:00
Плащане по договор №: д4-79 От дата: 2015-06-19 2016-09-07 18:30:00
Договор № Д4-77 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:29:28
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 13:10:00
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:10:54
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:11:35
Договор № Д4-78 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 11:02:25
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:30:54
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:55
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 12:26:34
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 11:35:32
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:32:31
Договор № Д4-76 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:45:00
Договор № д4-75 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:50:00
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 10:57:33
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:27:47
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 12:12:26
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:17:02
Договор № Д4-74 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:50:00
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 10:55:03
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:26:13
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 15:28:03
Договор № д4-73 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:55:00
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:11:38
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:21:57
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:03
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:58
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:24:37
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-04-20 14:55:02
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 10:38:43
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:39:13
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:04:15
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-09-07 09:20:00
Договор № д4-72 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 08:55:00
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:05
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:52
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:20:24
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 10:39:26
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-07-04 06:30:00
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:42:49
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:08:00
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-09-28 11:26:42
Договор № д4-71 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 09:05:00
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:59
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:14:19
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:15:02
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:16:25
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 11:40:09
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:29:40
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 11:51:07
Договор № Д4-69 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 09:05:00
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:19
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:10:32
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:11:39
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:12:15
Договор № Д4-68 От дата: 2015-06-19 2015-06-30 09:10:00
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:16
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:35
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:06:14
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:07:49
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:08:20
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-04-20 15:08:45
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:14
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 11:34:45
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-09-06 08:20:00
Договор № Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2016-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2016-12-06 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2017-02-08 09:49:51
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2017-03-29 13:45:00

<-- Обратно към поръчки