Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "СБАЛО" ЕАД по проект „Развитие на високотехнологично лечение в "СБАЛО" ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-13 10:08:25
№ 20150211BPpa337301

Описание:Документи
08552015131002_профил на купувача - медицинска апаратура.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-02-13 10:15:00
Решение за изменение 2015-02-13 17:15:00
Отговор на въпрос 2015-03-16 14:20:00
Протокол 1 2015-04-06 11:20:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-04-17 14:45:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-04-27 17:30:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-04-27 17:35:00
Решение за избор на изпълнител 2015-04-27 17:40:00
Договори с подизпълнители 2015-06-22 15:05:00
Договор № Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-05-19 16:35:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-09-03 09:57:59
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-11-04 13:59:03
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-11-04 14:08:55
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-04-14 15:25:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-04-26 15:25:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-06-12 16:15:00

<-- Обратно към поръчки