Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодични доставки на канцеларски материали, на консумативи за принтери и многофункционални устройства, отпечатване и доставка на медицински формуляри и зареждане и рецилиране на тонер касети за нуждите на СБАЛ по онкология-ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-26 11:20:37
№ 20150525DCmh401287

Описание:Документи
22562015261105_profil na kupuvacha - kancelarski 2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-05-26 11:20:00
Отговор на въпрос 2015-06-09 09:50:00
Отговор на въпрос 2015-06-10 16:15:00
Протокол 1 2015-07-01 10:40:00
Уведомление за отваряне на цени 2015-07-27 15:50:00
протокол 2 2015-08-13 14:55:00
Протокол 3 2015-08-13 14:55:00
Решение 2015-08-13 14:55:00
Информация за изпълнен договор Д4-112 от 29.09.2015 2017-01-20 16:15:00
Информация за изпълнен договор Д4-113 от 29.09.2015 2017-01-20 16:20:00
Информация за изпълнен договор Д4-115 от 30.09.2015 2017-01-20 16:25:00
Информация за изпълнен договор Д6-42 от 28.09.2015 2017-01-20 16:30:00
Договор № Д6-42 От дата: 2015-09-28 2015-09-28 10:55:00
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-02-05 11:43:00
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-02-05 11:44:13
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-07-20 11:33:45
Плащане по договор №: Д6-42 От дата: 2015-09-28 2016-08-25 13:30:38
Договор № д4-112 От дата: 2015-09-29 2015-09-29 12:15:00
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-07-04 12:25:00
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-07-20 11:14:00
Плащане по договор №: д4-112 От дата: 2015-09-29 2016-08-25 13:13:23
Договор № д4-113 От дата: 2015-09-29 2015-09-29 12:20:00
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-02-04 16:22:01
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:04:17
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:05:11
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-04-25 11:06:36
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-06-01 10:08:36
Плащане по договор №: д4-113 От дата: 2015-09-29 2016-07-04 11:50:00
Договор № Д4-115 От дата: 2015-09-30 2015-10-06 15:10:00
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-02-05 09:16:56
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-04-25 11:13:02
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-04-25 11:17:47
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-07-20 11:49:12
Плащане по договор №: Д4-115 От дата: 2015-09-30 2016-08-25 15:51:48

<-- Обратно към поръчки