Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MV за компютърен томограф SOMATOM EMOTION - SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-02 17:51:49
№ 20150702PlOd421548

Описание:

Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет: „Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MVза компютърен томограф SOMATOM EMOTION  – SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.


Документи
53152015021707_publi4na pokana - 02.07.2015g.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-07-02 17:50:00
Отговор на въпрос 2015-07-08 14:45:00
Протокол 2015-07-15 10:15:00
Договор № Д4-95 От дата: 2015-08-05 2015-08-10 08:25:00
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2015-08-05 2016-09-02 10:40:00

<-- Обратно към поръчки