Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на допълнителни СМР на обект: „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛ по онкология” ЕАД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-15 14:59:57
№ 20150713yRgB448723

Описание:Документи
01162015151507_publi4na pokana - SMR.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-07-15 15:10:00
Протокол 2015-07-30 13:35:00
Договор № Д6-37 От дата: 2015-08-20 2015-08-24 15:20:00
Плащане по договор №: Д6-37 От дата: 2015-08-20 2016-02-03 10:55:49

<-- Обратно към поръчки