Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ТЕСТВАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА IP-ТЕЛЕФОНИЯ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРИНТЕРИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И ХАРДУЕРНО УСТРОЙСТВО СЪС ЗАЩИТНА СТЕНА” във връзка с приемане на обект: „Пристройка, рехабилитация и привеждане на в съответствие с

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-17 13:55:50
№ 20150812RaWT515709

Описание:

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на IP – телефония, компютърни системи, принтери, информационни табла и хардуерно устройство със защитна стена във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 6 (шест) обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.


Документи
59012015171308_pora4ka - 17.08.2015g.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-08-17 13:55:00
разяснение 2015-09-14 16:55:00
Разяснение 2 2015-09-15 09:00:00
РЗАЯСНЕНИЕ 3 2015-09-15 09:00:00
Протокол 1 2015-10-02 11:05:00
Уведомление 2015-10-22 15:30:00
протокол 2 2015-11-10 16:45:00
протокол 3 2015-11-10 16:50:00
Решение 2015-11-10 16:55:00
информация за върнати гаранции 2015-12-02 15:30:00
информация за изпълнен договор д4-123 2016-02-09 11:35:00
информация за изпълнен договор д4-124 2016-02-09 11:40:00
информация за изпълнен договор д4-125 2016-02-09 11:40:00
информация за изпълнен договор д4-126 2016-02-09 11:40:00
информация за изпълнен договор д4-127 2016-02-09 11:40:00
информация за изпълнен договор д4-128 2016-02-09 11:40:00
Договор № Д4-123 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 14:30:00
Плащане по договор №: Д4-123 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:51:32
Договор № Д4-124 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 15:03:50
Плащане по договор №: Д4-124 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:57:20
Договор № Д4-125 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 15:21:29
Плащане по договор №: Д4-125 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:59:30
Договор № Д4-126 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 15:33:54
Плащане по договор №: Д4-126 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:52:28
Договор № Д4-127 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 15:38:55
Плащане по договор №: Д4-127 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:53:12
Договор № Д4-128 От дата: 2015-12-01 2015-12-07 15:46:59
Плащане по договор №: Д4-128 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:54:00

<-- Обратно към поръчки