Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-10 12:26:47
№ 20150908Koyg577641

Описание: Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив за нуждите на  „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 140 позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.Документи
28212015101209_dokumentaciq.pdf
28262015101209_konsumativ-obrazci2015.docx
28342015101209_obqvlenie.pdf
28412015101209_obrazec-M.xls
28482015101209_reshenie.pdf
28522015101209_Техн. спец. ПРИЛОЖЕНИЕ.xls
28562015101209_ценово ПРИЛОЖЕНИЕ.xls

ПубликацияДата
писмо до медиите 2015-09-10 12:20:00
Разяснение 2015-09-24 15:35:00
Протокол 1 2015-11-03 16:30:00
уведомление 2015-11-25 16:10:00
Частично прекратяване 2015-12-21 15:10:00
Частично прекратяване 2015-12-21 15:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-12-21 15:10:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-12-21 15:00:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-12-21 15:00:00
Договор № Д5-7 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 14:35:00
Плащане по договор №: Д5-7 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:00:22
Договор № Д4-1 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 14:45:00
Плащане по договор №: Д4-1 От дата: 2016-01-20 2016-08-25 12:17:59
Договор № Д4-2 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:25:00
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:24:20
Договор № Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-03-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-06-08 10:40:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-12-12 12:25:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2017-02-08 09:51:50
Договор № Д4-4 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2016-01-20 2016-03-21 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:44:35
Договор № Д4-5 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:30:00
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:37:42
Договор № Д4-6 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:35:00
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:30:02
Договор № Д4-7 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2016-01-20 2016-03-17 08:25:00
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:37:50
Договор № Д4-8 От дата: 2016-01-20 2016-01-21 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:46:36
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2016-01-20 2016-09-07 09:45:00
Договор № д4-9 От дата: 2016-01-28 2016-01-28 14:35:00
Плащане по договор №: д4-9 От дата: 2016-01-28 2016-04-22 10:50:00

<-- Обратно към поръчки