Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-19 16:27:53
№ 20150915Tcgv592403

Описание:

1. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет „Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 45 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология“ ЕАД условия.

Прогнозните количества са посочени по обособени позиции в Техническата спецификация:

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на лекарствени продукти се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените обособени позиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение лекарствени продукти през 2015 г./2016г.

4.Финансиране: Средства от НЗОК


Документи
31512015191610_profil na kupuva4a.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-10-19 16:30:00
Протокол1 2015-12-14 14:25:00
уведомление 2016-01-13 16:25:00
Протокол 2 2016-02-12 16:35:00
Протокол 3 2016-02-12 16:40:00
решение з-72 2016-02-12 16:55:00
решение з-73 2016-02-12 16:55:00
решение з-74 2016-02-12 17:00:00
Договор № Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-03-30 14:00:00
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-08-25 15:26:48
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-10-24 10:40:00
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2016-11-17 10:40:41
Плащане по договор №: Договор Д4-22 От дата: 2016-03-28 2017-01-15 11:45:00
Договор № Договор Д4-23 От дата: 2016-03-28 2016-03-30 14:05:00
Договор № д4-24 От дата: 2016-04-13 2016-04-13 15:35:00
Договор № Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-04-13 15:40:00
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-08-25 12:26:55
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-10-24 10:20:00
Плащане по договор №: Договор Д4-25 От дата: 2016-04-13 2016-11-17 10:21:51

<-- Обратно към поръчки