Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-25 13:58:53
№ 20150923utFq602351

Описание:

1.      Предмет на настоящата обществена поръчка е:

ü „Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати,подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация – Приложение № 1 от настоящата документация.

ü  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: на територията на „СБАЛ по онкология”,ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

ü  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:12 месеца от датата на подписване на договора, за позиции №9 „КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SOMATOM EMOTION 16”; №14 „РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН - СКОПИЧЕН АПАРАТ ICONOS R200”; № 20 „КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ – SOMATOM,EMOTION”; № 21 „РЕНТГЕНОВ СИМУЛАТОР – SIMVIEW”; № 22 „УСКОРИТЕЛ- PRIMUS HE”; № 24 „ВЕРИФИКАЦИОННА СИСТЕМА  LANTIS” от Техническата спецификация от дата на влизане в сила на договора е от 12.01.2016г.

ü  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обществената поръчка е с включени 36 обособени позиции, като обособени позиции № 1 „ОПЕРАЦИОННИ МАСИ”; № 2 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ-DRAGER”; № 25 „ПЛАНИРАЩА СИСТЕМА – ONCENTRА” са включени и подпозиции.При оферирането на посочените позиции следва да бъде подадена оферта за цялата обособена позиция, като неоферирането на всички подпозиции е основание за отстраняване на офертата от обществената поръчка.


Документи
59522015251309_abonament - 25.09.2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-09-25 14:30:00
Протокол 1 2015-11-17 12:20:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-11-30 17:00:00
Частично прекратяване 2015-12-21 15:05:00
Частично прекратяване 2015-12-21 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2015-12-21 15:10:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-12-21 15:00:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-12-21 15:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 2016-02-09 09:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-06-15 10:05:00
Договор № д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 09:45:00
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-04-20 14:30:00
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:11:50
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-07-20 10:45:49
Плащане по договор №: д5-1 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:11:54
Договор № Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 09:50:00
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-04-21 14:30:00
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:09:07
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-07-20 10:44:43
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-02 13:25:00
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:09
Плащане по договор №: Д5-2 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:10:58
Договор № д5-3 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 09:55:00
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:48:02
Плащане по договор №: д5-3 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 15:27:26
Договор № д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 10:00:00
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 15:16:35
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-07-04 09:25:00
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-08-03 09:15:00
Плащане по договор №: д5-4 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 12:14:44
Договор № д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 10:05:00
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-05-31 14:53:25
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-07-06 10:20:00
Плащане по договор №: д5-5 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 11:50:00
Договор № д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-01-22 10:10:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-04-15 16:00:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-06-01 08:10:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-07-04 08:40:00
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-08-25 15:40:23
Плащане по договор №: д5-6 От дата: 2016-01-19 2016-08-02 06:30:00
Договор № д5-8 От дата: 2016-01-28 2016-01-28 14:45:00
Плащане по договор №: д5-8 От дата: 2016-01-28 2016-08-25 12:55:25
Договор № д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-01-28 14:55:00
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-02-18 14:30:00
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-05-31 15:45:57
Плащане по договор №: д5-9 От дата: 2016-01-28 2016-07-04 08:40:00
Договор № д5-10 От дата: 2016-02-05 2016-02-05 16:20:00
Плащане по договор №: д5-10 От дата: 2016-02-05 2016-08-03 10:25:00
Плащане по договор №: д5-10 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 12:22:43

<-- Обратно към поръчки