Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на „СБАЛ по онкология ЕАД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-12-01 14:37:05
№ 20151127EGbB655214

Описание:Документи
38532015011412_profil na kupuvacha.rar

ПубликацияДата
писмо до медиите 2015-12-01 14:45:00
Протокол от работата на комисията 2016-01-19 16:00:00
Договор № Д4-10 От дата: 2016-02-05 2016-02-08 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2016-02-05 2016-07-20 11:54:57
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 15:56:29
Договор № д4-11 От дата: 2016-02-05 2016-02-08 08:45:00
Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05 2016-07-04 05:25:00
Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05 2016-07-20 11:18:00
Плащане по договор №: д4-11 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 13:15:45
Договор № Д4-12 От дата: 2016-02-05 2016-02-08 08:50:00
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2016-02-05 2016-07-20 11:29:47
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 13:27:29
Договор № Д4-13 От дата: 2016-02-05 2016-02-08 08:50:00
Плащане по договор №: Д4-13 От дата: 2016-02-05 2016-07-20 11:08:29
Плащане по договор №: Д4-13 От дата: 2016-02-05 2016-08-25 13:07:32
Договор № Д4-14 От дата: 2016-02-05 2016-02-08 08:55:00
Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05 2016-07-20 11:41:14
Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05 2016-08-02 05:25:00
Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2016-02-05 2016-08-02 05:25:00
Договор № Д4-16 От дата: 2016-02-16 2016-02-16 11:25:00
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2016-02-16 2016-07-04 08:25:00
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2016-02-16 2016-08-25 13:15:03
Договор № д4-17 От дата: 2016-02-16 2016-02-16 11:55:00
Плащане по договор №: д4-17 От дата: 2016-02-16 2016-07-20 11:32:00

<-- Обратно към поръчки