Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 267 обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-16 17:37:17
№ 20151212ewWQ672067

Описание:Документи
39222015161712_MEDICINSKI KONSUAMTIV - 2015.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2015-12-17 09:55:00
Отговор на въпрос 2015-12-28 14:40:00
Протокол 1 2016-03-18 11:35:00
Частично прекратяване 2016-03-18 11:35:00
Частично прекратяване 2016-03-18 11:40:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2016-04-22 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2016-05-30 16:20:00
Протокол 2 от работата на комисията 2016-05-30 16:25:00
Протокол 3 от работата на комисията 2016-05-30 16:25:00
Решение за частично прекратяване 2016-05-30 17:10:00
Решение за частично прекратяване 2016-05-30 17:10:00
решение за явна фактическа грешка 2016-06-09 13:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ 2016-07-11 16:45:00
Информация за приключени договори по обществени поръчки 2017-11-15 17:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018-01-15 14:10:00
Договор № Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-06-21 08:50:00
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-09-08 13:30:00
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-10-19 11:13:59
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2016-12-14 08:20:00
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2017-02-08 10:05:14
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2016-06-20 2017-05-22 12:40:00
Договор № Д4-42 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 11:20:00
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:41
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:59:22
Договор № д4-43 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 11:30:00
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:19:25
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:44:22
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:55:25
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-03-22 09:45:00
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-04-25 17:45:00
Плащане по договор №: д4-43 От дата: 2016-06-21 2017-05-31 10:55:26
Договор № Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 14:35:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-09-28 12:17:37
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:22:26
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:47:07
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2016-12-20 13:40:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 10:11:58
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-04-18 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2016-06-21 2017-05-31 11:01:16
Договор № Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 14:40:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:20:44
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-11-17 15:45:07
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 10:08:51
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-03-29 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-04-26 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2016-06-21 2017-07-04 11:01:30
Договор № д4-47 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 14:40:00
Договор № д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-06-21 15:50:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-09-07 18:25:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:04:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:34
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-10-19 11:05:57
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2016-12-12 08:20:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-01-03 09:17:15
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-02-08 09:42:08
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-05-25 09:25:00
Плащане по договор №: д4-45 От дата: 2016-06-21 2017-05-31 10:07:33
Договор № Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-06-24 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-09-07 12:45:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-10-19 11:10:57
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-11-17 15:41:53
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-01-03 09:24:26
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-02-08 09:48:19
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2016-06-23 2017-05-31 10:20:44
Договор № д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 09:35:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-08-25 11:49:03
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-09-07 10:10:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 10:37:05
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-11-17 15:25:49
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2016-12-14 09:45:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-01-03 08:52:03
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 09:24:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-04-20 13:45:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-05-31 09:25:00
Плащане по договор №: д4-49 От дата: 2016-06-24 2017-07-04 10:35:54
Договор № Д4-50 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2016-12-07 09:05:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 09:37:03
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-04-26 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-50 От дата: 2016-06-24 2017-05-31 09:54:38
Договор № Д4-51 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:35:00
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 11:17:17
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-01-03 09:53:00
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-02-08 10:07:55
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-03-23 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2016-06-24 2017-07-04 11:00:41
Договор № д4-52 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:35:00
Плащане по договор №: д4-52 От дата: 2016-06-24 2016-09-07 08:20:00
Плащане по договор №: д4-52 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 10:49:03
Договор № д4-53 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:40:00
Плащане по договор №: д4-53 От дата: 2016-06-24 2016-10-19 11:27:00
Договор № д4-54 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:45:00
Плащане по договор №: д4-54 От дата: 2016-06-24 2017-03-27 16:40:00
Договор № д4-55 От дата: 2016-06-24 2016-06-24 10:45:00
Плащане по договор №: д4-55 От дата: 2016-06-24 2016-08-25 12:19:53
Плащане по договор №: д4-55 От дата: 2016-06-24 2017-04-25 13:45:00
Договор № Д4-57 От дата: 2016-06-29 2016-07-11 16:25:00
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2016-09-07 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2016-11-17 15:29:20
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2017-02-08 09:27:05
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2017-04-11 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-57 От дата: 2016-06-29 2017-04-19 13:45:00
Договор № Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-07-11 16:30:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-09-08 09:50:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-11-17 15:47:56
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-02-08 10:12:43
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-03-07 16:40:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-04-25 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-05-31 11:03:19
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2016-07-05 2017-07-04 11:04:24
Договор № Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-07-11 16:35:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-09-07 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-10-19 11:07:57
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-11-17 15:40:22
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2016-12-14 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-02-08 09:44:48
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-03-29 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-04-26 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2016-07-05 2017-07-04 10:52:04
Договор № Д4-56 От дата: 2016-06-29 2016-07-11 16:45:00
Плащане по договор №: Д4-56 От дата: 2016-06-29 2017-07-04 10:58:44
Договор № Д4-60 От дата: 2016-07-11 2016-07-11 16:50:00
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2016-11-17 15:46:24
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-02-08 10:10:59
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-03-14 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-04-18 10:45:00
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2016-07-11 2017-07-04 11:03:20
Договор № Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-07-11 17:10:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-09-07 14:45:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-10-19 10:58:54
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-11-17 15:34:40
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2017-02-08 09:41:15
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2017-03-29 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2017-05-31 10:03:53
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2016-07-11 2017-07-04 10:48:17

<-- Обратно към поръчки