Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-12 15:03:34
№ 20160405bshM760294

Описание:Документи
04232016121504_лекарства - 2016.rar

ПубликацияДата
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2016-04-12 15:15:00
Отговор на въпрос 2016-04-25 16:40:00
Решение за промяна на обществена поръчка 2016-04-26 15:25:00
Протокол 1 2016-08-02 12:05:00
Решение за прекратяване на обществената поръчка по 4 обособени позиции 2016-08-04 09:00:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ 2016-09-07 11:20:00
Протокол 2 2016-09-21 11:20:00
Протокол 3 2016-09-21 11:20:00
Решение за избор на изпълнител 2016-09-21 11:25:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-01 10:20:00
Плащане по договор Д4-95 2017-10-30 12:45:00
Плащане по договор Д4-96 2017-10-30 12:50:00
Плащане по договор Д4-97 2017-10-30 13:00:00
Плащане по договор Д4-98 2017-10-30 13:05:00
Плащане по договор Д4-99 2017-10-30 13:10:00
Плащане по договор Д4-80 2017-10-26 11:55:00
Плащане по договор Д4-92 2017-10-26 11:35:00
Плащане по договор Д4-94 2017-10-26 13:00:00
Плащане по договор Д4-105 2017-10-30 14:00:00
Договор № Д4-79 От дата: 2016-10-13 2016-10-20 14:00:00
Плащане по договор №: Д4-79 От дата: 2016-10-13 2017-03-14 15:25:00
Плащане по договор №: Д4-79 От дата: 2016-10-13 2017-07-18 15:30:00
Договор № Д4-81 От дата: 2016-10-13 2016-10-20 14:05:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2016-10-13 2017-06-02 15:25:00
Договор № Д4-96 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:10:00
Договор № Д4-98 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:20:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2016-10-20 2017-02-19 14:55:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2016-10-20 2017-04-16 14:55:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2016-10-20 2017-07-17 14:55:00
Договор № Д4-92 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:20:00
Договор № Д4-94 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:25:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2016-10-20 2017-08-15 14:56:28
Договор № Д4-93 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:25:00
Договор № Д4-95 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:30:00
Договор № Д4-97 От дата: 2016-10-20 2016-10-20 14:35:00
Договор № Д4-80 От дата: 2016-10-13 2016-10-20 14:35:00
Договор № Д4-99 От дата: 2016-10-25 2016-10-27 15:30:00
Договор № Д4-100 От дата: 2016-10-25 2016-10-27 15:35:00

<-- Обратно към поръчки