Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София“

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-06-29 16:15:00
№ 20160623rhZE818964

Описание:

Oсигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология”  ЕАД съгласно Техническа спецификация на Възложителя


Документи
19062016291606_reshenie GAMA - 29.06.2016.pdf
19362016291606_покана с приложения ГАМА -29.06.2016.doc.pdf

ПубликацияДата
Покана за пряко договаряне 2016-06-29 16:10:00
Приложения към покана 2016-06-29 16:15:00
Приложения към покана - ЕЕДОП 2016-06-29 16:15:00
уведомление чл. 43, ал. 2, т. 2 ЗОП 2016-07-20 13:50:00
Решение за избор на изпълнител 2016-07-20 13:50:00
Протокол 2016-07-20 13:55:00
Доклад 2016-07-20 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-30 15:40:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 2017-12-04 15:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2017-12-05 10:00:00
Договор № Д5-17 От дата: 2016-08-29 2016-08-30 15:45:00

<-- Обратно към поръчки