Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ” ЕАД” по 42 обособени позиции.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-21 12:35:46
№ 20161005GdUP875910

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „СБАЛ по Онкология” ЕАД условия. Диагностичнте консумативи и реактиви са обособени в 42 обособени позиции.


Документи
37392016211210_dokumentaciq.pdf
37552016211210_obrazci.docx
38042016211210_Obrazec 2 - tablica za tehni4esko saotvetstvie.xls
38102016211210_obqwlenie.pdf
38132016211210_reshenie.pdf
38192016211210_ЕЕДОП приложение 2.doc
38232016211210_остойностена техническа спецификация образец 4.xlsx
38272016211210_приложение 1 техническа спецификация.xls

ПубликацияДата
протокол 1 от работата на комисията 2016-12-14 15:40:00
уведомление за отваряне на ценови предложение 2017-01-10 15:00:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-02-06 16:40:00
Протокол 3 от работата на комисията 2017-02-06 16:40:00
Доклад от работата на комисията 2017-02-06 16:40:00
Решение за избор на изпълнител 2017-02-06 16:45:00
Прекратяване 2017-02-06 16:45:00
обявление за възложена поръчка 2017-02-23 13:50:00
обявление за възложена поръчка 2017-04-10 13:50:00
Договор № Д4-13 От дата: 2017-03-23 2017-04-10 13:25:00
Договор № Д4-14 От дата: 2017-03-23 2017-04-10 13:10:00
Договор № Д4-11 От дата: 2017-03-14 2017-04-10 13:15:00
Договор № Д4-9 От дата: 2017-03-14 2017-04-10 13:10:00
Договор № Д4-12 От дата: 2017-03-14 2017-04-10 13:10:00
Договор № Д4-10 От дата: 2017-03-14 2017-04-10 13:05:00
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2017-03-14 2017-05-31 09:46:59
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2017-03-14 2017-07-04 10:42:56

<-- Обратно към поръчки