Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на ”СБАЛ но Онкология” – ЕАД за срок от 24 месеца”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-28 16:58:41
№ 20161114wLxC894789

Описание:Документи
54052016281611_документация с приложения хигиенни -28.11.2016.pdf
54142016281611_eedop_obrazec приложение.doc
54222016281611_obrazci.docx
54302016281611_сравнителн таблица за хигиенни образец №2.xlsx
54352016281611_ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ приложение.xlsx
54412016281611_обрзец №4.xlsx
55032016281611_reshenie -28.11.2016.pdf
55402016281611_обявление -28.11.2016.pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 2017-01-23 13:45:00
Уведомление за отваряне на цени 2017-02-15 10:50:00
Уведомление за жребий 2017-03-17 11:30:00
Протокол 2 2017-04-03 17:05:00
Протокол 3 2017-04-03 17:10:00
Решение за избор на изпълнители 2017-04-03 17:10:00
Решение за отстраняване и прекратяване 2017-04-03 17:10:00
Прекратяване 2017-05-04 13:40:00
Решение за изменение 2017-05-22 14:40:00
Прекратяване 2017-05-22 14:45:00
Прекратяване 2017-06-07 10:50:00
Решение за изменение 2017-06-08 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-09 11:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-21 16:10:00
Договор № Д4-32 От дата: 2017-06-13 2017-06-21 15:10:00
Договор № Д4-31 От дата: 2017-06-13 2017-06-21 15:15:00
Договор № Д4-26 От дата: 2017-05-22 2017-06-09 16:30:00
Договор № Д4-22 От дата: 2017-05-10 2017-06-09 16:35:00
Договор № Д4-27 От дата: 2017-06-22 2017-06-09 16:35:00
Договор № Д4-24 От дата: 2017-05-22 2017-06-09 16:40:00
Договор № Д4-25 От дата: 2017-05-22 2017-06-09 16:40:00

<-- Обратно към поръчки