Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПРАНЕ НА БОЛНИЧНО ПОСТЕЛЪЧНО И ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-01-13 13:32:12
№ 20170104cHyW942419

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се услуги  по пране на болнично постелъчно и операционно бельо и работно облекло за медицинския персонал за нуждите на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“ по видове, единична мярка, количества и технически характеристики на номенклатурите съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1, неразделна част от  настоящата документация за събиране на оферти с обява, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор за услуги при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология“ ЕАД условия за срок от 12 месеца.Документи
33382017131301_Обява -пране-13.01.2017.doc.pdf
33452017131301_документация пране - 13.01.17.pdf
33522017131301_ЕЕДОП пране.pdf
34052017131301_образци пране.pdf
34132017131301_образци.rtf
34212017131301_информация за обява пране - 13.01.2017.pdf

ПубликацияДата
протокол 1 от работата на комисията 2017-01-27 16:30:00
Протокол 2 от работата на комисията 2017-02-07 11:00:00
Договор № Д6-10 От дата: 2017-02-24 2017-02-24 15:50:00

<-- Обратно към поръчки