Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София“

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2017-07-10 14:49:59
№ 20170628JnAG1054092

Описание:

Обектът на поръчката (услуга) е осъществяване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, в това число: актуализации на наличните приложни програмни продукти; предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им; профилактика на програмното осигуряване на място. Предметът на поръчката не е доставка или създаване/изграждане на нови програмни продукти. С оглед изпълнение на предмета на поръчката не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител на носителя на правата на интелектуална собственост; отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.Документи
06052017101507_покана с приложения.pdf
06122017101507_решение.pdf
06222017101507_Гама -образци -10.07.2017.docx
06292017101507_ESPD-BG1-10.07.2017.doc

ПубликацияДата
Протокол 2017-08-01 09:30:00
Доклад 2017-08-01 09:30:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-01 09:30:00
обявление за възложена поръчка 2017-08-22 10:30:00
Договор № Д5-35 От дата: 2017-08-16 2017-08-22 10:25:00

<-- Обратно към поръчки