Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД“ по 17 обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2018-03-07 16:24:44
№ 20180216jAXY1181079

Описание:

Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД“ по 17 обособени позиции


Документи
26242018071603_EEDOP.doc
26302018071603_ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕЗИНФЕКТАНТИ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА.pdf
26372018071603_ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf
26412018071603_образец 1.1..xlsx
26472018071603_Образци.doc
26522018071603_ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.pdf
26562018071603_Ценова оферта към ценово предложение- образец 3.xlsx

ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ОП 2018-03-14 16:50:00
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-04-03 14:00:00
Протокол № 2 2018-07-17 15:30:00
Договор Д4-58 2018-08-22 15:35:00
Договор Д4-57 2018-08-22 15:15:00
Договор Д4-61 2018-08-22 15:20:00

<-- Обратно към поръчки