Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни работи в сградния комплекс на УСБАЛО ЕАД"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-14 11:15:00
№ 20180226eZNQ1222051

Описание:Документи
21302018141103_espd-request.zip
21342018141103_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf
21382018141103_ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.docx
21412018141103_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf
21442018141103_ПРОЕКТИ ДОГОВОРИ.docx
21492018141103_РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-05-03 17:40:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-05-30 14:20:00
Решение 2018-06-28 13:00:00
Доклад 2018-06-28 13:37:00
Протокол 2 2018-06-28 13:38:00
Протокол 3 2018-06-28 13:00:00
ПОКАНА по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти 2018-07-12 16:00:00
Приложение към Покана - Количествени сметки ЕТАЖ 2 2018-07-12 16:00:00
Приложение към Покана - Количествени сметки ЕТАЖ 1 2018-07-12 16:00:00
Съобщение 2018-07-30 10:30:00
Протокол 1 07.08.2018г. 2018-08-17 15:30:00
Доклад 17.08.2018 2018-08-17 15:30:00
Решение за изпълнител 17.08.2018 2018-08-17 15:30:00
Покана по чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП за представяне на оферти 2019-08-15 10:00:00
Съобщение 2019-08-27 16:55:00
Протокол 2019-09-16 15:53:00
Доклад 2019-09-16 15:54:00
Решение 2019-09-16 15:55:00
Решение за изпълнител 19,09,2019г. 2019-09-20 10:25:00
покана за сключване на договор 2019-10-03 14:45:00
Договор 2019-11-08 16:45:00

<-- Обратно към поръчки