Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 17 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-12 10:24:54
№ 20180308lIYs1269264

Описание:Документи
18342018120803_dokumentaciq 1.pdf
18402018120803_dokumentaciq 2.pdf
18432018120803_ESPD-BG1.doc
18472018120803_obqwlenie.pdf
18552018120803_reshenie.pdf
18592018120803_образци.doc
19062018120803_остойностена техническа спесификация.xlsx
19122018120803_таблица за техническо съответствие.xlsx

ПубликацияДата
Разяснение и ЕЕДОП - електронен вид 2018-03-14 14:20:00
протокол 1 от работата на комисията 2018-05-11 16:00:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-05-21 09:15:00
ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-06-14 17:30:00
ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-06-14 17:35:00
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 2018-06-14 17:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2018-06-14 17:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 2018-06-14 17:35:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 2018-06-14 17:35:00
Договор Д-4-51 / 18/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Договор Д-4-52 / 19/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Договор Д-4-56 / 26/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Договор Д-4-53 / 18/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Договор Д-4-55 / 23/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Договор Д-4-54 / 20/07/2018 2018-07-27 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-20 16:00:00
Обявление за невъзложени позиции 2018-08-20 16:00:00

<-- Обратно към поръчки