Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-20 17:22:10
№ 20180720ClPA1346280

Описание:Документи
25512018201707_espd-request.zip
26062018201707_sheven- образци_основен.doc
26112018201707_ДОГОВОР.docx
37372018201707_Решение.pdf
37422018201707_Обявление част1.pdf
37462018201707_Обявление част 2.pdf
10032018231707_Документация Шевен и превързочен.pdf
10082018231707_ОстойностенаТехническа спецификация финална.xlsx
10122018231707_Таблица за съответствие финална.xlsx
10152018231707_Техническа спецификация финална.xlsx

ПубликацияДата
РАЗЯСНЕНИЕ 2018-07-25 10:00:00
Протокол № 1 2018-08-20 10:00:00
Съобщение за отваряне на цени 2018-09-04 14:00:00
Протокол № 2 2018-10-11 15:10:00
Протокол № 3 2018-10-11 15:10:00
Доклад 2018-10-11 15:10:00
Решение за избор на изпълнител 2018-10-11 15:15:00
Решение за прекратяване 2018-10-11 15:15:00
Решение за изменение 2018-10-15 15:30:00
Решение за измение от 31.10.2018 г 2018-10-31 14:00:00
Обявление за възложена поръчка- прекратени позиции 2018-11-08 11:00:00
Обявявление за възложена поръчка 2018-12-04 11:00:00
Договор Д4-64/12.11.2018 г. 2018-12-04 11:00:00
Договор Д4-66/13.11.2018 г. 2018-12-04 11:05:00
Договор Д4-65/13.11.2018 г. 2018-12-04 11:00:00
Договор Д4-67/13.11.2018 г. 2018-12-04 11:05:00
Договор Д4-68/13.11.2018 г. 2018-12-04 11:10:00
Договор Д4-69/13.11.2018 г. 2018-12-04 11:10:00
Договор Д4-70/14.11.2018 г. 2018-12-04 11:10:00
Договор Д4-71/15.11.2018 г. 2018-12-04 11:10:00
Договор Д4-72/15.11.2018 г. 2018-12-04 11:15:00
Договор Д4-73/15.11.2018 г. 2018-12-04 11:15:00

<-- Обратно към поръчки