Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на " УСБАЛ по онкология" ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-01 11:22:20
№ 20180727wTFM1354170

Описание:Документи
26332018011108_espd-request.zip
28132018011108_Решение.pdf
28302018011108_Обявление I част.pdf
28402018011108_Обявление II част.pdf
28472018011108_Обявление III част.pdf
28572018011108_Обявление IV част.pdf
43592018011108_Образец 2- Таблица за техн. съответствие.xlsx
44072018011108_Образец 4- Остойностена техн. спецификация.xlsx
23002018241508_Приложение- осъществен контрол.pdf
23122018241508_Приложение 1- Техническа спецификация.xlsx
23272018241508_Документация.compressed.pdf
23382018241508_Образци.rar
23482018241508_ДОГОВОР- проект- общ консуматив-Обр.5.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-08-21 10:00:00
Протокол № 1 2018-11-09 14:05:00
Съобщение за отваряне на цени 2018-11-28 10:00:00
Уведомление за жребий на основание чл. 58 ал. 3 ППЗОП 2019-01-14 13:50:00
Протокол № 2 2019-02-04 11:00:00
Протокол № 3 2019-02-04 11:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-02-04 11:00:00
Решение за прекратяване чл. 110 ал. т. 5 ЗОП 2019-02-04 11:00:00
Решение за прекратяване чл. 110 ал.1 т.1 и т.2 ЗОП 2019-02-04 11:00:00
Доклад 1 част 2019-02-04 11:00:00
Доклад 2 част 2019-02-04 11:00:00
Решение за изменение 2019-02-11 15:00:00
Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции 2019-03-28 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-29 11:20:00
Договор Д4-12/11.03.2019 г. 2019-03-29 11:20:00
Договор Д$-28/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:20:00
Договор Д4-23/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:20:00
Договор Д4-25/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:25:00
Договор Д4-16/14.03.2019 г. 2019-03-29 11:25:00
Договор Д4-13/14.03.2019 г. 2019-03-29 11:25:00
Д4-22/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:35:00
Договор Д4-22/15.03.2019 г. 2 част 2019-03-29 11:35:00
Договор Д4-22/15.03.2019 г. 2019-03-29 11:35:00
Договор Д4-18/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:00:00
Договор Д4-15/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:05:00
Договор Д4-17/14.03.2019 г. 2019-03-29 12:10:00
Договор Д4-20/15.03.2019 г. 2019-03-29 12:10:00
Договор Д4-27/15.03.2019 г. 2019-03-29 12:15:00
Договор Д4-19/14,03,2019 2019-03-29 13:10:00
Договор Д4-19/14.03.2019 част 2 2019-03-29 13:11:00
Договор Д4-19/14.03.2019 част 3 2019-03-29 13:11:00
Договор Д4-19/14.03.2019 част 4 2019-03-29 13:12:00
Договор Д4-21/15.03.2019 част 1 2019-03-29 13:13:00
Договор Д4-21/15.03.2019 част 2 2019-03-29 13:13:00
Договор Д4-21/15.03.2019 част 3 2019-03-29 13:14:00
Договор Д4-14/14.03.2019 2019-03-29 13:14:00
Протокол- оп 93 и 99 2019-05-31 13:50:00
Обявление за възложена поръчка ОП 93 и 99 2019-07-22 10:04:00
Договор Д4-67/08.07.2019 2019-07-22 10:06:00

<-- Обратно към поръчки