Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД “ за срок от 12 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-05 14:38:35
№ 20180926rbUt1384590

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия по 393 обособени позиции. 

Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.


Документи
47162018051410_Договор.pdf
47512018051410_espd-request.zip
49192018051410_Образец 1_check.docx
49332018051410_Образец 3_check.docx
49462018051410_Образец 6.docx
49532018051410_Образец 7.docx
50002018051410_Образец 10.docx
50072018051410_Образец 11.docx
50142018051410_Образец 12.docx
50362018051410_Образец Б.docx
50512018051410_Приложение 1 Техническа спецификация Лекарства 2018-2019.xlsx
59102018051410_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОТ.docx
08532018051510_Решение за откриване на процедура.pdf
09012018051510_Обявление 1 част.pdf
09102018051510_Обявление 2 част.pdf
09272018051510_Обявление 3 част.pdf
09392018051510_Обявление 5 част.pdf
09562018051510_Обявление 4 част.pdf
31312018301310_Образец 2 Таблица за съответствие с Техническа спецификация с изменение.xlsx
31402018301310_Образец 4 Техническа спецификация - остойностена с изменение.xlsx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-10-19 10:05:00
Решение за изменение 2018-10-22 16:10:00
Документация с изменение в Приложение 1 от 22.10.2018г. 2018-10-22 16:20:00
Отговор на въпрос 2 2018-10-23 17:25:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3 2018-10-26 15:30:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4 2018-10-26 15:10:00
Протокол 1 2018-11-28 15:10:00
Съобщение за отваряне на цени 2019-01-21 16:00:00
Писмо за теглене на жребии 2019-03-18 13:40:00
Протокол № 2 2019-04-05 15:00:00
Доклад 2 част 2019-04-05 15:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-04-05 15:25:00
Решение- прекратени позиции 2019-04-05 15:30:00
Протокол 3 2019-04-05 15:20:00
Доклад 1 част 2019-04-05 15:35:00
Доклад 1 част 2019-04-05 16:05:00
Решение за изменение 2019-04-15 16:45:00
Решение за изменение 2019-04-18 14:25:00
Решение за изменение 2019-04-23 16:47:00
Договор Д4-49 2019-06-07 08:58:00
Договор Д4-50 2019-06-07 09:01:00
Договор Д4-51 2019-06-07 09:02:00
Договор Д4-52 2019-06-11 08:00:00
Договор Д4-53 2019-06-11 08:00:00
Договор Д4-54 2019-06-11 08:00:00
Договор Д4-55 2019-06-11 08:00:00
Договор Д4-56 2019-06-11 08:00:00
Договор Д4-57 2019-06-11 07:55:00
Договор Д4-58 2019-06-11 07:55:00
Договор Д4-59 2019-06-11 07:55:00
Договор Д4-60 2019-06-11 07:50:00
Договор Д4-61 2019-06-11 07:50:00
Договор Д4-63 2019-06-11 11:05:00
Договор Д4-64 2019-06-11 11:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-11 09:50:00
Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции 2019-06-11 09:50:00

<-- Обратно към поръчки