Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодични доставки на перилни и почистващи препарати за нуждите на ”УСБАЛ по Онкология” ЕАД за срок от 12 месеца”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-12-04 16:54:19
№ 20181204ZUIA1395132

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на перилни и почистващи препарати, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.


Документи
55242018041612_EEDOP Почистващи препарати и материали.zip
55312018041612_Образец 1 Техническо предложение.docx
55352018041612_Образец 2 Таблица за съответствие с Техническа спецификация.xlsx
55382018041612_Образец 3 Ценово предложение.docx
55422018041612_Образец 4 Перилни и почистващи - Таблица за остойностена ТС.xlsx
55512018041612_Образец 5 Декларация за конфиденциалност по чл.102отЗОП.docx
55592018041612_Образец 8 Декларация за преференциален данъчен режим.docx
56052018041612_Образец 9 Декларация чл.101отЗОП за свързани лица.docx
56162018041612_Образец 10 Декларация чл.54 ал.1 и чл.55 ал. от ЗОП.docx
56242018041612_Образец 11 Декларация чл.54 ал.2 от ЗОП.docx
56322018041612_Образец А Заявление за участие - ЕЕДОП.docx
56422018041612_Образец Б Протокол мостри.docx
56492018041612_перилни обява.pdf
56552018041612_перилни.pdf
57152018041612_Приложение 1 Перилни и почистващи - Таблица Техническа спецификация.xlsx
57212018041612_Проекто_почистващи.docx

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-01-16 14:20:00
Договор Д5-2/11.02.2019 2019-02-20 14:15:00
Договор Д4-29 2019-03-25 10:10:00

<-- Обратно към поръчки