Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО "НАРЕДБА №11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ" ЗА ПЕРСОНАЛА НА "УСБАЛО ЕАД"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-14 10:09:48
№ 20190114uGrk1422863

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва отпечатване и доставка на ваучери за храна по „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.


ПубликацияДата
Документация- Образци-ЕЕДОП 2019-01-14 12:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2019-02-07 10:05:00
Съобщение за отваряне на цени 2019-02-14 15:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-02-25 14:30:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2019-02-25 14:30:00
Протокол № 3 от работата на комисията 2019-02-25 14:30:00
Решение за изменение 2019-02-28 08:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-27 14:30:00
Договор 2019-03-27 14:30:00

<-- Обратно към поръчки