Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ УСЛУГИ ЗА ИЗПИРАНЕ, ИЗКЪРПВАНЕ, ДЕЗИНФЕНКЦИЯ, ИЗСУШАВАНЕ, ГЛАДЕНЕ, ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТ ДО КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ НА БОЛНИЧНО ОПЕРАЦИОННО И ПОСТЕЛЪЧНО БЕЛЬО, И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ “ ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-01-31 13:12:01
№ 20190131iCXr1438697

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се услуги  по изпиране, изкърпване, дезинфенкция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт на болнично постелъчно и операционно бельо и работно облекло за медицинския персонал за нуждите на „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“ по видове, единична мярка, количества и технически характеристики на номенклатурите съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1, неразделна част от  настоящата документация за събиране на оферти с обява, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор за услуги при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология“ ЕАД условия за срок от 12 месеца.


Документи
08222019311401_espd-request.zip
13142019311401_Обява2.pdf
13222019311401_Документация с ТС2.pdf
13302019311401_образци 2019.rtf

ПубликацияДата
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2019-02-08 10:00:00
Протокол от работата на Комисията 2019-02-12 15:50:00
Договор Д6-4 / 26.02.2019г. 2019-02-28 10:05:00

<-- Обратно към поръчки