Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕТ-КТ И ДОПЪЛНИТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА "УСБАЛО" ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-05 09:26:19
№ 20190228JjBI1451307

Описание:

Предметът на обществена поръчка включва доставка и монтаж на медицинска апаратура за позитронна емисионна томография - компютърна томография (ПЕТ – КТ) и доставка и монтаж на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - автоматична мобилна система за калибрирано инжектиране на радиофармацевтици (диспенсър с ижектор).


Документи
01122019051103_Документация ПЕТ-КТ.pdf
01172019051103_Образец №9А.pdf
01212019051103_Образец №9Б.pdf
01262019051103_Приложение 1.pdf
01302019051103_Приложение-2-LAST.docx
20262019051103_Решение ПЕТ-КТ.pdf
20342019051103_Обявление ПЕТ-КТ.pdf

ПубликацияДата
EEDOP 2019-03-05 11:15:00
Обявление ПЕТ-КТ 2019-03-05 11:19:00
Решение ПЕТ-КТ 2019-03-05 11:20:00
Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП 2019-03-14 14:45:00
Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП 2019-03-22 09:00:00
Информация при производство по обжалване 2019-04-16 15:35:00
Протокол № 1 2019-05-21 12:35:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-06-04 15:55:00
Протокол № 2 2019-06-19 13:15:00
Протокол № 3 2019-06-19 13:15:00
Доклад 2019-06-19 13:20:00
Решение за избор на изпълнител 2019-06-19 13:20:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-02 16:16:00
Договор ОП 1 2019-08-02 16:16:00
Договор подизпълнител 2019-08-02 16:17:00
Договор ОП 2 2019-08-02 16:17:00

<-- Обратно към поръчки