Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛО” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-28 12:10:47
№ 20190528GqVW1493467

Описание:

1.1.      Предметът на обществена поръчка е доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100-103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като за целта Възложителят трябва да бъде включен като непряк член в стандартна балансираща група с координатор – доставчика на електрическата енергия. Предметът на обществената поръчка включва и избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия. 


ПубликацияДата
Линк към АОП Обявление 2019-05-30 14:15:00
Договор 2019-05-30 14:17:00
Приложение 1 2019-05-30 14:18:00
Приложение 2 2019-05-30 14:19:00
EEDOP 2019-05-30 14:21:00
Документация 2019-05-30 16:06:00
Протокол № 1 2019-07-08 09:30:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-07-23 14:05:00
Протокол 3 2019-08-05 16:23:00
Доклад 2019-08-05 16:25:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-05 16:25:00
Протокол 2 2019-08-05 16:31:00
Решение № З-201#1/23.08.2019 г. 2019-08-23 13:31:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-26 15:27:00
Договор 2019-09-26 15:28:00

<-- Обратно към поръчки