Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ, ЕАД ГР. СОФИЯ ЗА СРОК ОТ 12 М.”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-13 16:33:55
№ 20190613vLCp1524513

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-06-20 11:00:00
Обявление 2019-06-20 11:00:00
ЕЕДОП 2019-06-20 11:00:00
Образци 2019-06-20 11:00:00
Образец № 9 2019-06-20 11:00:00
Таблица-Остойностено техническо предложение 2019-06-20 11:00:00
Документация 2019-06-20 11:00:00
Протокол № 1 2019-07-12 15:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-07-23 11:30:00
Протокол № 2 2019-07-26 15:00:00
Протокол № 3 2019-07-26 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2019-07-26 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-26 08:49:00
Договор Д4-84/27.08.2019 2019-09-26 10:08:00

<-- Обратно към поръчки