Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на два мултимодални линейни ускорителя VARIAN CLINAC IX, една планираща система ECLIPSE, една лъчелечебна информационна система ARIA и на един компютърно-томографски симулатор SIEMENS SOMATOM DEFINITI

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-25 10:20:38
№ 20190621ZcLa1530743

Описание:Документи
27392019251006_Документация закрит подпис.pdf
27432019251006_Техническа спецификация.pdf
27592019251006_Приложение №1.pdf
28072019251006_Приложение №2 - Образци.pdf
28132019251006_Приложение №2 - Образци.docx
28252019251006_Образец №8А.pdf
28342019251006_Образец №8Б.pdf
28412019251006_Решение закрит подпис.pdf
28542019251006_Обявление закрит подпис.pdf
28582019251006_espd-request.zip

ПубликацияДата
Протокол № 1 2019-08-12 15:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-08-20 10:25:00
Протокол № 2 2019-08-23 14:45:00
Протокол № 3 2019-08-23 14:50:00
Доклад от работата на комисията 2019-08-23 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-23 14:50:00
Договор Д5-8/12.09.2019 2019-09-25 14:49:00
Договор ДОГОВОР Д5-5/28.08.2019 2019-09-25 14:59:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-25 15:17:00

<-- Обратно към поръчки