Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-01 15:40:54
№ 20190628QzUe1550738

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност на резервните части - за срок от 24 (двадесет и четири) месеца


Документи
51002019011507_Решение за откриване на процедура.pdf
51302019011507_Обявление за поръчка.pdf
52232019011507_Документация-Абонамент.pdf
52502019011507_Образци.docx
53402019011507_Образец№ 3-остойностена.xlsx
54082019011507_Образец 10.pdf
54202019011507_espd-request.zip

ПубликацияДата
Разяснения по чл. 33 ал. 2 от ЗОП 2019-07-30 15:00:00
Протокол 1 2019-10-04 11:32:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-10-15 13:11:00
Протокол № 2 2019-10-24 16:00:00
Протокол № 3 2019-10-24 16:00:00
Доклад от работата на комисията 2019-10-24 16:00:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-24 16:00:00
Решение за прекратяване 2019-10-24 16:00:00
Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП до ЕТ"ПАВЛОВ ЕЛ-БОРИСЛАВ ПАВЛОВ" 2019-10-28 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-20 13:03:00
договор 2019-12-20 13:28:00
Договори 2019-12-23 11:10:00

<-- Обратно към поръчки