Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Периодични доставки на материали за дезинфикция и стерилизация за нуждите на УСБАЛ по онкология ЕАД " за 12 месеца

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-10-01 14:27:12
№ 20191001KvzJ1598107

Описание:Документи
30292019011510_Документация заличен.pdf
30532019011510_Образец № 2 - Информационен лист.docx
31052019011510_Образец № 3 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.docx
31282019011510_Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx
31362019011510_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx
31542019011510_Образец № 6 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx
32002019011510_Образец № 7 - Декларация по чл. 102 ЗОП.docx
32152019011510_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx
32222019011510_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx
32282019011510_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx
32382019011510_Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx
32482019011510_Приложение № 3 - Проект на договор.docx
33192019011510_Обява АОП заличен.pdf
27192019020910_Образец № 4 - Техническо предложение.docx
27222019020910_Образец № 8 - Ценово предложение.xlsx
22532019031010_Образец № 1 - Оферта и опис.docx
22562019031010_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx

ПубликацияДата
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойсност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 2019-10-01 15:00:00
Протокол 2019-11-20 15:15:00
Договор - Агарта ЦМ ЕООД 2019-12-03 12:57:00
Договор - Б. Браун Медикал ЕООД 2019-12-03 12:58:00
Договор - Инфомед ЕООД 2019-12-03 12:59:00
Договор - МТИ ООД 2019-12-03 12:59:00

<-- Обратно към поръчки