Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на диагностични консумативи за апарат Ventana BenchMark DX Classic-Full Module за нуждите на „УСБАЛО” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-29 10:14:16
№ 20191029mWfU1621754

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на диагностични консумативи за апарат Ventana BenchMark DX Classic - Full Module за срок от 12 (дванадесет) месеца.


ПубликацияДата
Решение за откриване 2019-10-31 13:23:00
Обявление за поръчка 2019-10-31 13:24:00
Документация за участие 2019-10-31 13:24:00
Образец № 1 - Оферта 2019-10-31 13:25:00
Образец № 2 - Опис на представените документи 2019-10-31 13:26:00
Образец № 3 - ЕЕДОП 2019-10-31 13:27:00
Образец № 4 - Техническо предложение 2019-10-31 13:28:00
Образец № 4.1. - Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания 2019-10-31 13:29:00
Образец № 5 - Уведомление лични данни 2019-10-31 13:29:00
Образец № 6 - Ценово предложение 2019-10-31 13:30:00
Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 2019-10-31 13:31:00
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 2019-10-31 13:33:00
Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 2019-10-31 13:34:00
Приложение № 1 - Техническа спецификация 2019-10-31 13:34:00
Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация 2019-10-31 13:36:00
Приложение № 3 - Проект на договор 2019-10-31 13:37:00
Протокол № 1 2019-12-06 09:42:00
Протокол № 2 2019-12-09 13:36:00
Съобщение - отваряне на цени 2019-12-09 13:36:00
Протокол № 3 2019-12-19 16:03:00
Доклад 2019-12-19 16:04:00
Решение за избор на изпълнител 2019-12-19 16:06:00
Договор 2020-01-22 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-22 10:30:00

<-- Обратно към поръчки