Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-11 11:06:53
№ 20191106yWNK1635739

Описание:

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24


Документи
20140925050910_prozopbg.png
41312019111111_Решение за откриване.pdf
41432019111111_Обявление за поръчка.pdf
41522019111111_Документация за участие.pdf
42172019111111_Образец 1а Таблица за съотв.с тех.спецификация.xlsx
42242019111111_Образец 3а Таблица за остойностено техническо изпълнение - Ценово предложение.xlsx
42322019111111_Образец 5 проект на ДОГОВОР.docx
42442019111111_Образци 1,2,3,4,6,7,8 и 9.doc
42512019111111_espd-request.zip

ПубликацияДата
Протокол 1 17.01.2020 г. 2020-01-17 11:28:00
Съобщение за отваряне на цени 2020-01-27 10:28:00
Протокол № 2 2020-03-02 16:23:00
Протокол № 3 2020-03-02 16:24:00
Решение - изпълнител 2020-03-02 16:25:00
Решение за изменение 2020-03-04 12:15:00

<-- Обратно към поръчки