Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на радиофармацевтици за работа с позитронно-емисионен томограф (ПЕТ/КТ) за нуждите на УСБАЛО ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-06 09:10:00
№ 20200103MIws1690354

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-01-06 10:50:00
Обявление за поръчка 2020-01-06 10:50:00
Документация за участие 2020-01-07 09:20:00
Образец № 1 - Оферта 2020-01-07 09:45:00
Образец № 2 - Опис на представените документи 2020-01-07 09:45:00
Образец № 3 - ЕЕДОП 2020-01-07 09:45:00
Образец № 4 - Техническо предложение 2020-01-07 09:45:00
Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя 2020-01-07 09:45:00
Образец № 5 - Уведомление - лични данни 2020-01-07 09:45:00
Образец № 6 - Ценово предложение 2020-01-07 09:45:00
Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП 2020-01-07 09:45:00
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 2020-01-07 09:45:00
Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 2020-01-07 09:45:00
Приложение № 1 - Техническа спецификация 2020-01-07 09:45:00
Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация 2020-01-07 09:45:00
Приложение № 3 - Проект на договор 2020-01-07 09:45:00
Допълнителна информация 2020-02-04 09:01:00
Протокол № 1 2020-02-13 14:51:00
Протокол № 2 2020-02-17 11:36:00
Съобщение - отваряне на цени 2020-02-17 11:36:00
Протокол № 3 2020-02-21 10:39:00
Доклад 2020-02-21 10:40:00
Решение за избор на изпълнител 2020-02-21 10:40:00
Договор 2020-03-27 09:15:00

<-- Обратно към поръчки