Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-02-24 17:10:00
№ 20200224jfwE1729615

Описание:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД за срок от 12 (дванадесет) месеца


Документи
18462020241902_Обявление за поръчка.pdf
18542020241902_Решение за откриване на процедура.pdf

ПубликацияДата
Образец № 1 2020-02-25 15:51:00
Образец № 2 2020-02-25 15:52:00
Образец № 3 2020-02-25 15:52:00
Образец № 4 2020-02-25 15:52:00
Образец № 4.1. 2020-02-25 15:53:00
Образец № 5 2020-02-25 15:53:00
Образец № 6 2020-02-25 15:54:00
Образец № 7 2020-02-25 15:54:00
Образец № 8 2020-02-25 15:55:00
Образец № 8.1. 2020-02-25 15:55:00
Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 2020-02-25 15:56:00
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 2020-02-25 15:57:00
Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 2020-02-25 15:57:00
Приложение № 1 2020-02-25 15:58:00
Приложение № 2 2020-02-25 15:59:00
Документация за участие 2020-02-25 15:05:00
Протокол 1 от 16.04.2020г. 2020-04-16 13:05:00
Съобщение за отваряне на Ценови Предложения 2020-04-28 16:10:00
Съобщение за жребий 2020-05-20 16:20:00
Доклад 2020-06-12 14:24:00
Протокол №3 2020-06-12 14:25:00
Протокол №2 2020-06-12 14:26:00
Решение З-116 от 12.06.2020г. 2020-06-12 15:51:00
Обявление за прекратени позиции 2020-07-01 10:28:00
Решение за изменение 2020-07-02 16:24:00
Покана за сключване на договор 2020-07-02 16:24:00
Решение за изменение 2020-07-08 13:28:00
Договори /Заличени лични данни/ 2020-08-14 14:20:00
Друго 2020-08-14 14:30:00
Анекс за промяна в договор и обявление 2020-09-18 13:27:00

<-- Обратно към поръчки