Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Договори под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-25 15:12:53
№ 20200317dYNb1738943

Описание:

Настоящата обществена поръчка се състои от 8 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Стерилни / нестерилни медицински изделия - операционен блок“, съгласно номенклатури от 1 до 36 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 2 – Медицински изделия - чиста стая"“ съгласно  номенклатури от 37 до 42 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 3 – Медицински изделия –химиотерапия“ съгласно номенклатури от 43 до 68.3 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия -  електрохирургия“ съгласно номенклатури: 69 до 110 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 5: Медицински изделия - лъчелечение“ съгласно номенклатури: 111 до 131.2 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 6: Медицински изделия нуклеарна медицина съгласно  номенклатури: 132 до 133 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 7: „Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които нзок заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която нзок заплаща“ съгласно  номенклатури: 134 до 138 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

 Обособена позиция №8  „Медицински изделия - Брахитерапия“, съгласно  номенклатури: 126 до 138 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.


Документи
14472020251503_решение- ЗЛД.pdf
14592020251503_обявление ЗЛД.pdf
15142020251503_документация- ЗЛД.pdf
18392020251503_проект на договор.pdf
19152020251503_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
21282020251503_ЕЕДОП.zip
21382020251503_ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.rar
23052020251503_Опис на представените документи.docx
29332020251503_предложение за изпълнение.docx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2020-04-13 11:26:00
Протокол №1/21.05.2020г. 2020-05-21 15:58:00
Съобщение - отваряне на ценови оферти 2020-06-01 09:49:00
Доклад от работата на комисията 2020-07-29 08:40:00
Решение за избор на изпълнител 2020-07-29 08:41:00
Решение за изменение 2020-08-04 11:16:00
Решение за изменение 2020-08-10 15:52:00
Решение за изменение 2020-08-17 14:07:00
Договори 2020-09-16 16:10:00
Договор ЗЛД 2020-09-18 12:56:00
Обявления възложена поръчка 2020-09-18 13:06:00
Обявления за възложена поръчка 2020-10-01 15:24:00
Договор 2020-10-01 15:30:00

<-- Обратно към поръчки